banneri

 

Kirjanpito- ja laskentatoimi

 

Laskentatoimen perusteet

Kirjanpidon periaatteet

Tuloslaskelma ja tase

Käydään yksityiskohtaisesti läpi tuloslaskelman ja taseen erät

Kustannuslaskenta

Käsitellään kustannuslaskennan käsitteet, eri kalkyylit

Hinnoittelulaskelmat

Hinnoittelu laskentatoimen näkökulmasta, kate- ja omakustannushinnoittelumenetelmät

Tilinpäätösanalyysit

Mitä tuloslaskelma ja tase kertovat yrityksen taloudesta, tunnusluvut, eri analysointitavat

Kirjanpito yksityinen elinkeinonharjoittaja

Kirjanpidon periaatteet, kalenterivuosi käydään läpi esimerkin ja kirjanpitoraporttien avulla.

Alv-ilmoitukset, verotili, kirjanpidon raportit päivä- ja pääkirjat, saldoluettelot, tuloslaskelma- ja tase.

Koulutusmenetelmä monisteissa olevia kirjauksia ja raportteja simuloidaan videotykin avulla.

Koulutuspäivän perusteella on valmius osallistua pienryhmässä olevaan atk-koulutukseen.

Pienryhmäkoulutuksessa tehdään Atsoft Oy Mäkisen Asterisarjan kirjanpito-ohjelmalla kirjanpito-harjoitukset.

 

Kirjanpito avoin yhtiö

Kirjanpidon periaatteet, tilikausi käydään läpi esimerkin ja kirjanpitoraporttien avulla.

Alv-ilmoitukset, verotili, kirjanpidon raportit päivä- ja pääkirjat, saldoluettelot, tuloslaskelma- ja tase.

Koulutusmenetelmä monisteissa olevia kirjauksia ja raportteja simuloidaan videotykin avulla.

Koulutuspäivän perusteella on valmius osallistua pienryhmässä olevaan atk-koulutukseen.

Pienryhmäkoulutuksessa tehdään Atsoft Oy Mäkisen Asterisarjan kirjanpito-ohjelmalla kirjanpito-harjoitukset.

 

Kirjanpito kommandiittiyhtiö

Kirjanpidon periaatteet, tilikausi käydään läpi esimerkin ja kirjanpitoraporttien avulla.

Alv-ilmoitukset, verotili, kirjanpidon raportit päivä- ja pääkirjat, saldoluettelot, tuloslaskelma- ja tase.

Koulutusmenetelmä monisteissa olevia kirjauksia ja raportteja simuloidaan videotykin avulla.

Koulutuspäivän perusteella on valmius osallistua pienryhmässä olevaan atk-koulutukseen.

Pienryhmäkoulutuksessa tehdään Atsoft Oy Mäkisen Asterisarjan kirjanpito-ohjelmalla kirjanpito-harjoitukset.

 

Kirjanpito osakeyhtiö

Kirjanpidon periaatteet, tilikausi käydään läpi esimerkin ja kirjanpitoraporttien avulla.

Alv-ilmoitukset, verotili, kirjanpidon raportit päivä- ja pääkirjat, saldoluettelot, tuloslaskelma- ja tase.

Koulutusmenetelmä monisteissa olevia kirjauksia ja raportteja simuloidaan videotykin avulla.

Koulutuspäivän perusteella on valmius osallistua pienryhmässä olevaan atk-koulutukseen.

Pienryhmäkoulutuksessa tehdään Atsoft Oy Mäkisen Asterisarjan kirjanpito-ohjelmalla kirjanpito-harjoitukset.

 

Kirjanpito atk:lla

Pienryhmässä tehdään kirjanpito Atsoft Oy Mäkisen Asteri -sarjan ohjelmalla käyttäen osittain kirjanpitoteoria-jakson materiaalia.

Kirjanpidon idea on yhdistää pankkitiliotteen tiedot kirjanpito-ohjelmaan. Mahdolliset käteistositteet syötetään perinteisesti.

Kirjanpito-ohjelmaan noudetaan myös Asteri-sarjan laskutus- ja palkanmaksuohjelmilla tehdyt raportit.

Myös muilla palkanmaksuohjelmilla tehdyt palkkatiedot yhdistetään Excel -raportin kautta.

Kurssilaiselle muodostu valmius tehdä kirjanpitoa teknisesti.

Investointilaskelmat

Investoinnin toteutus, rahoitus, kannattavuus

 

 

 

 

 

©Olaviket Oy 2007  |  Olaviket Oy    |   Korpinkuja 3     45740 KUUSANKOSKI   |    GSM:  0400-652499  |  www.olaviket.fi  |